เข้าสู่ระบบ | Email

 
 


ภูต้นน้ำรีสอร์ท ตั้งอยู่ถนน ร.พ.ช. สายทุ่งนางแก้ว-วังสายทอง สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ
ทางอำเภอละงู ตรงทางแยกจากถนนสายสตูล-ละงู ที่สามแยกบ้านโกตา ตำบลกำแพงจากจุดนี้ถึงน้ำตกระยะทาง ประมาณ 26กม.
อีกทางหนึ่งคือทางอำเภอทุ่งหว้า ตรงสามแยกสะพานวา ตำบลป่าแก่บ่อหิน ระยะทางประมาณ 19 กม

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านเข้าเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง จากพัทลุงไปอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 แล้วแยกขวา ไปตามทางหลวงหมายเลข 406 ถึงจังหวัด สตูลระยะทาง 973 กม.

จากหาดใหญ่นอกจากมาโดยรถส่วนตัวแล้ว ยังสามารถมาได้ โดย รถตู็ปรับอากาศ สายหาดใหญ่ - ทุ่งหว้ามาลงที่ หน้าที่ทำการ อบต.น้ำผุดแล้วจะมีรถของทางรีสอร์ทออกมารับ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

บ้านวังสายทอง หมู่ 10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทร: 086-618-1091, 085-891-8197, 074-720-780(เบอร์บ้าน) ติดต่อคุณโจ้
อีเมล์: Khunjo_phutonnam@hotmail.com